Planleggingsdager 2023 og 2024

Oversikt over planleggingsdagene for 2023 og 2024

Mandag 25. september 2023

Fredag 10. november 2023

Mandag 27. desember 2023

Mandag . 27.mars 2024

Fredag 10. mai 2024