Snakkepakken

Vi benytter også "Snakkepakken" som er ett språkutviklingsverktøy som tar
utgangspunkt i barnas hverdag i barnehagen.

"Snakkepakken" er laget for å styrke barnas språkutvikling. Den er basert på
områder i hverdagen, som mat, kropp, klær, hus, dyr, farger, eventyr, fabler,
rim, regler, sanger og bevegelsesaktiviteter.

For mer informasjon på:
www.snakkepakken.no