OM LØNNEBERGET BARNEHAGE

Barnehagen ble startet i august 2005. Pr.
dags dato har vi 36 hele plasser i alderen 0-6 år.

Vi har to avdelinger:

Småland er en 3-6 års avdeling med plass til 24.

Snekkerbua er en 0-3 års avdeling med plass til 12 barn.

 

Vi holder åpent fra 07.00 til 16.30.

 

Barnehagen følger lovfestet pedagog og bemanningsnorm ifht antall barn i barnehagen.I tilegg kommer ekstra personal som er knyttet til barn med spesielle behov. Disse stillingene kan endre seg fra år til år, avhengig av behov.

Barnehagen ligger under det kommunale samordnete opptak, og har vanlige kommunale
opptakskriterier.
Lønneberget barnehage forholder seg til egenbetaling/
brukerbetaling som er satt av stortinget og som er lik de kommunale satsene. 

Barnehagen holder sommerstengt 2 uker i juli. Redusert åpningstid i høytider og ferier kan forekomme.

Lønneberget barnehage eies og drives av IOGT Haugesund.
Iogt fikk testamenter rettigheten til Astrid Lindgren og har derfor kaldt opp avdelingene etter hennes kjære rollefigurer, som du også finner igjen i vår logo.

Vi byttet navn fra Iogt barnehagen til Lønneberget barnehage 16. juni 2022