Hovedsatsingsområdet vårt er språk, tekst og kommunikasjon

Tidlig og god språkstimulering er viktig. Både den nonverbale (kroppsspråk) og verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt språk, og for å kunne fungere i et godt fellesskap.

Aktiviteter vi vil ha: lytting og konsentrasjon, lydtrening/ lyttetrening, samtaler, lese, sortering og klassifisering, gjenkjenning av eget navn, dagtavle og at de voksne snakker et språk som barna forstår, men som samtidig gir utfordring ved bruk av ukjente ord og utrykk.

Vi benytter også snakkepakken - et språkutviklingsverktøy som tar utgangspunkt i barns hverdag i barnehagen. Snakkepakken er laget for å styrke barns språkutvikling. Den er basert på områder i hverdagen, som mat, kropp, klær, hus, dyr, farger, eventyr, fabler, rim, regler, sanger og bevegelsesaktiviteter.